6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca , kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak [*] adresinde mukim olan 0389072963100019 Mersis nolu GC YEME İÇME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“GastroClub”, “GastroPay”ya da “Şirket”) tarafındankişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti gösterilmek kaydı ile aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Işlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketin hizmetlerinden faydanlanmak kaydı ile uygulamaya kaydolmuş olmanız ve üyelik satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile iş ortakları ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve istemlerin yedeklenmesi, sistemlerin güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin sunduğu hizmetlerin tanıtılmasına yönelik ziyaretlerin, tanıtımların, kampanya, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim ve bağlı bulunduğunuz kuruma ait kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve müşteri işlem verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, Tüketici ve Vergi Mevzuatı ile uymakla mükellef olunan tüm diğer mevzuattan kaynaklı saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Satış kanalları ile iletişime geçilmesi, çalışma koşullarının ve devamındaki süreçlerin belirlenme
 • Şirket gerçekleşen verilerinin ay kapama sonrası alınarak ilgili raporların hazırlanması
 • Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre, hizmetlerin özelleştirilerek iş ortaklarımıza önerilmesi,
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması
 • Şirketimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şüpheli işlemlerini tespit edilmesi başta olmak üzere Şirket içindeki tüm denetim, analiz ve raporlamaların yapılması
 • Şirketin bütün hukuki problemlerinin; aleyhe açılan davalar, şirket tarafından açılan, ihtarnameler, cezai şikâyetler, alacak takipleri (rücu takipleri hariç), danışmanlık hizmetleri, sözleşmelerin hazırlanması/incelenmesi ve problemli dosyalarının son görüşmeleri ve sonuçlandırılması
 • Şirket’in mal ve hizmet aldığı satıcıların muhasebe kayıtlarının tutulması cari hesaplarının ve ödemelerinin takibinin yapılması,
 • Şirket icrai faaliyetlerinin riskin takip edilmesi ve yönetimin bilgilendirilmesi vasıtasıyla gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanması

 

Işlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kategorisi Açıklamalar
Kimlik Adı, Soyadı, Profil Resmi, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Vatandaşlık Numarası Uyruk, Vatandaşlık Ülke,
İletişim E-Posta, Telefon,
Üyelik Bilgileri Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası, parola
Müşteri İşlem Bilgileri Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı ve alışveriş tarihi dahil siparişe ilişkin bilgiler, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar
İşlem Güvenliği Bilgileri IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları
Pazarlama Bilgileri İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar, çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
Hukuki İşlem Üyelik sözleşmesi, açık rıza ve ETK onayınız
Müşteri İşlem Mal ve Hizmet Satın Alımlarına İlişkin Bilgiler
Finans Kredi Kartı Bilgisi, Vergi Numarası, Potansiyel Vergi Numarası ( İşbu bilgiler Gatropay kullanmanız halinde anlaşmalı olunan lisanslı ödeme kuruluişu tarafından işlenecektir.)
Görsel ve İşitsel Veriler Çağrı merkezi görüşme kayıtları
Talep ve Şikâyet Bilgileri İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin Site, Mobil Uygulama, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

 

Işlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaç Ile Aktarilabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Hizmetlerimizin sunulabilmesi için üye alt işyeri olan restoranlarımıza, ödemelerde indirim alabilmeniz için anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşu ve/veya bankalara, veri bütünlüğü ve hizmet kalitesinin sağlanması denetlenmesi için Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirketleri ile  başt aAvrupa Birliği üyesi bir ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımız, tedarikçilerimize, talep edilmesi halinde veya mevzuattan kaynaklı olarak T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, bağımsız denetim şirketleri, tıbbi danışmanlar, sözleşmeli avukatlara, faydalandığımız danışmanlar, teknik hizmet sağlayıcılar vb. tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,internet sitemizde ve uygulamada çerez ve çerez benzeri teknolojilerden faydalanılması gerekçesi ile hizmet alınan analitik firmalarına ve sunucu hizmeti aldığımız yurtdışında mukim Microsoft Azur firması ile paylaşılmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında GastroClub tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda internet sitesi, Gatroclub uygulaması, çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, sosyal medya mecraları kısa mesaj, e-posta kanalları ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler, ziyaretler ve matbu formlar kanallarıyla toplanmaktadır.

:Ayrıca, belirli bir GastroClub çevrimiçi -online- hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, GastroClub’ın düzenlediği yarışma, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile iş ortakları ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin tanıtılmasına yönelik ziyaretlerin, tanıtımların, kampanya, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Kimlik, iletişim ve bağlı bulunduğunuz kuruma ait bilgilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve müşteri işlem verilerinizin, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi amacıyla hizmet aldığımız firma ile paylaşılması,
 • Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve müşteri işlem verilerinizin müşteri veritabanı yönetimi amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız yurt dışında mukim CRM programına kaydedilmesi ve grup şirketlerimizin de erişebilmesine izin verilmesi.

 

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, Türkçe ve yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ya da Barbaros Mah. Lale Sok. My Office İş Merkezi No: 2/13 Ataşehir/İstanbul, Türkiye adresine noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla talebinizi ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.